Riksbanken tilldelar Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond och Philip H. Dybvig ekonomipriset till Alfred Nobels minne för forskning med stor betydelse för finansmarknadsreglering och hantering av finanskriser.