1 april öppnar Skatteverket e-tjänsten för stöd vid korttidsarbete. För arbetsgivare som har  tagit emot korttidsstöd under mars 2020 till september 2021slopas karenstiden vilket innebär stöd kan sökas på nytt.