Digg har godkänt den första e-legitimationen för utgivning till personer utan svenskt person- eller samordningsnummer. E-legitimationen är godkänd på tillitsnivå 2.