EU Rådet och EU-parlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om de centrala inslagen i en ny ram för en europeisk digital identitet (e-identifiering).