Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 0,4 % högre konsumentprisindex för oktober jämfört med september. De genomsnittliga priserna steg framför allt på frukt och grönsaker.