Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar från och med den 1 januari emot anmälningar från enskilda om diskriminering och/eller vad gäller skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.