Statistikmyndigheten (SCB) har analyserat vilka som under perioden januari 2021 till maj 2022 arbetade hemifrån. Arbete hemifrån var vanligast bland statligt anställda kvinnor under corona-pandemin.