Skatteverket har kommit med ett förtydligande om att distansarbete från bostaden i Sverige bryter vistelsen utomlands för de som har skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln.