En särskild utredare har tagit ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen ska genomföras i Sverige.