Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) deltar i ett tvåårigt projekt, Nordic DigiGov Lab. ett unikt nordiskt-baltiskt samarbete som ska underlätta för medborgare att hantera livshändelser digitalt.