Bolagsverket har lämnat in slutrapporten gällande utveckling av en verifieringstjänst för enklare företagande, Proof of Business.