Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen har kommit till en slutlig överenskommelse om förordningen om införande av europeiska e-identitetsplånböcker.