Skatteverket öppnar e-tjänsten för att deklarera småhus den 11 september.  En allmän eller förenklad fastighetstaxering görs var tredje år alternativt vid en särskild fastighetstaxering.