Statistikmyndigheten (SCB):s månatliga tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv visar en dämpad aktivitet den svenska ekonomin bl.a. då BNP i Q2 2023 sjönk.