Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en viss dämpning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa minskade med 96 000 till 359 000.