Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om fortsatt ökad arbetslöshet beroende på lägre ekonomisk aktivitet under 2023 som påverkar arbetsmarknaden och arbetslösheten negativt.