Skatteverket har förtydligat hur kontrolluppgifter ska hanteras om en och samma säljare tillhandahåller flera berörda verksamheter i ett sammanhang.