Skatteverket uppdaterar vägledning om byggmästarsmitta utifrån ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.