Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,6 % i maj jämfört med april 2024.