Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publicerat den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2023