Arbetsmiljöverket har uppmärksammat arbetsgivares brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet efter att under fyra år kontrollerat 4 800 arbetsgivare.