Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående bedömning av om en bostadsrättsförening (BRF) utgör ett privatbostadsföretag.