Skatteverkets har publicerat föreskrift om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa för beskattningsåret 2024.