Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpt miljöstyrning för nya bilar genom ändrade nivåer i bonus malus-systemet.