Bolagsverket får tydligare uppdrag att motverka ekonomisk brottslighet, aktivt verka för korrekt registrerade uppgifter, förtydligad möjlighet till kontrollåtgärder och myndighetssamverkan.