Bolagsverket får från och med den 1 april 2024 en tydligare roll att kontrollera att uppgifterna i deras register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras.