Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som redogör för myndighetens uppfattning om vilka omsättningar som ska ingå i bokslutsmetodens omsättningsgräns.