Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att boende samt livsmedel och alkoholfria drycker är de varu-/tjänstegrupper där priserna steg mest under 2023.