Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att BNP sjönk under det fjärde kvartalet . Minskningen med 0,5 procent under fjärde kvartalet drevs av minskade investeringar i fasta tillgångar och lager.