BNP-tillväxten minskade under det första kvartalet, för första gången sedan fjärde kvartalet 2020. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) var nedgången bred,  negativ nettoexport var det som påverkade mest.