Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,1 % under Q4, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan.