Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att BNP minskade med 0,2 procent i mars. Q1 2023 som helhet ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal.