Sveriges BNP minskade med 1,0 procent i februari jämfört med föregående månad, bland annat på grund av lägre hushållskonsumtion.