Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenskt BNP minskade med 0,2% i augusti på grund av en ökande varuimport. Hushållskonsumtionen fortsatte uppgången som inleddes i juli.