Skatteverket har publicerat föreskrifter för nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån.