Skatteverket har publicerat föreskrifter (SKVFS 2023:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån.