Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ändringar i K-regelverken avseende bestämmelserna om undertecknande. Gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.