Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att man beviljat över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning.