Skatteverket uppmärksammar om att fr.o.m. 1 januari 2024 gäller en förlängd överklagandetid för beslut om rapportavgift som har samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt.