Skatteverket har gjort ett ställningstagande angående beskattningstidpunkt för fastighetsägare som har fått engångsersättning för att ett naturreservat ska bildas.