EU-domstolen har ansett att makar som bedriver varsin jordbruksverksamhet i vissa fall kan anses som separata beskattningsbara personer när verksamheten bedrivs självständigt.