Skatteverket har samlat information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag som kommer att gälla under 2023.