Skatteverket redogör i ett nytt ställningstagande för sin syn på under vilka förutsättningar befrielse från betalningsskyldighet kan medges.