Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer minskade i oktober och företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt har en nedgång med 0,2 procentenheter sedan frågan senast ställdes i juli.