Avtal om social trygghet med en samordning av de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning träder i kraft i kraft den 1 juni 2022.