Arbetsdomstolen (AD) dömer att en anställd som varit tjänstledig för studier utifrån felaktiga uppgifter grovt åsidosatt sina åligganden vilket ger arbetsgivaren skäl för avsked.