Skatteverket bedömer att skatt är avräkningsbar när ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen i utlandet har utfärdats, oaktat senare definitivt slutskattebesked.

The post Avräkning utländsk skatt appeared first on Srf konsulterna.