Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet.