Skatteverket uppdaterar sitt ställningstagande gällande avräkning utländsk skatt med fler situationer och en precisering av när en genomsnittskurs ska eller får användas.