Riksdagen har beslutat om lagändring som ger regeringen möjlighet att införa avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2024.